Услуга 2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

На основание на:
Закон за устройството на територията - чл. 128, ал. 8; чл. 142, ал. 6, т. 1

Срок за предоставяне:
7 дни

 

Такса: безплатно

 

Заяви услугата онлайн