Услуга 2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

Необходими документи: 

-Заявление

-Декларация

-Декларация по чл.158 от семейния кодекс

Срок за предоставяне: 30 дни

Такса: безплатно

Заяви услугата електронно