Услуга 2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

На основание на:
Закон за устройство на територията - чл. 131

Срок за предоставяне:
7 дни

 

За услугата се заплаща такса
А4 - 5.00 лв.

А3 - 10.00 лв.

над А3 - 50.00 лв.

 

Необходими документи: Заявление

 

Заяви услугата онлайн