Услуга 2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

  • На основание на:
    • Закон за устройство на територията - чл. 194, ал. 1
  •  
  • Орган по предоставянето на административната услуга

 

  • Срок за предоставяне:
    • 14 дни

 За услугата се заплаща цена

20.00 лв. на засегнат имот

 

Необходими документи: Заявление