Услуга 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

Необходими документи: Искане

Срок: 1 ден

Такса: 4лв

 

Заяви услугата електронно