Услуга 2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението

Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението
На основание на:
Закон за устройство на територията - чл. 59, ал. 2, във връзка с; чл. 8, т. 3; чл. 12, ал. 3

  • Срок за предоставяне:
    • 14 дни

Такса: 50лв

 

Заяви услугата онлайн