Услуга 2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

Необходими документи: Искане

Срок: 1 ден

Такса: 2лв

Заяви услугата електронно