Услуга 2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

Нормативно основание по предоставянето на административната услуга:

Закон за местното самоуправление и местната администрация - чл. 20

Необходими документи:

1. Заявление по образец;

2. Копие от голям талон на МПС

3. Документ за платена такса

 

Срок за предоставяне:

7 дниатегоризация

Такса на административната услуга: 

Съгласно чл.24 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Девня

 

Заяви услугата онлайн

Документи: