Услуга 2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

Срок за предоставяне: 5 дни

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 5 лв.
Таксата е за издаване на позволително.

 

Заяви услугата електронно