Услуга 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за граждаско състояние

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: гише ГРАОИнформационен център  или електронно

Място на предоставяне на услугата: на гише ГРАО в Информационен център или електронно

 

Необходими документи:

  1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението.
  2. Лична карта

Такса на административната услуга: 4 лв

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 1 ден

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

 

Заяви услугата електронно