Удължаване срока на кампанията за набиране на преброители и контрольори

Документи: