Уведомление за инвестиционно предложение на Община Девня