Уведомление за инвестиционно предложение на Пластхим - Т АД