Уведомление за инвестиционно предложение на Община Девня - Стадион