Уведомление за инвестиционно предложение на ЗЪРНЕН ТЕРМИНАЛ ВАРНА ЗАПАД АД