Уведомление за инвестиционно предложение на "Пирамид" ЕООД