Уведомление за инвестиционно намерение на ТРАНСИНС ИНДЪСТРИ АД