Уведомление за инвестиционно намерение на Технофос ЕАД