Уведомление за инвестиционно намерение на ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД