Уведомление за инвестиционно намерение на Община Девня 1