Уведомление за инвестиционно намерение на Медицински център Младост