Уведомление за инвестиционно намерение на ЕЛЕЧ ЕООД