Уведомление за инвестиционно намерение на ЕКО ЕНЕРДЖИ-МОГИЛИНО ЕООД