Уведомление за инвестиционно намерение на "Електроенергиен системен оператор" ЕАД