Уведомление за изменение на инвестиционно предложениеn на "Еко Сейф" ООД