ТРАДИЦИОННA „СЕДМИЦА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ” И ЧЕСТВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ГДПБЗН – МВР -14 Септември

Документи: