Съобщение до Добра Желязкова Донева, Недко Иванов Недев, Соня Кателиева Кателиева, Николай Кателиев Кателиев, Лариса Тодорова Ташматова, Димитра Ангелова Стоянова, Божанка Ангелова Ангелова, Алекси Атанасов Иванов, Стоян Атанасов Иванов, Йорданка Алексиева Иванова, Йорданка Атанасова Стоянова и Марийка Иванова Стоянова за пазарна стойност на обезщетение по чл.210 от Закон за устройство на територията.

Документи: