Съобщение по чл.61 от АПК на Заповед №1002-32231.07.2019 г. до СНЕЖАНА ИВАНОВА ГОСПОДИНОВА и КАТЕРИНА ЦОНЕВА ЦОНЕВА