Съобщение по Приложение 2 във връзка с инвестиционно предложение на „ТЕХНОФОС” ЕАД