Съобщение относно изхвърлянето на битови и строителни отпадъци на площадки за временно съхранение на биоразградими отпадъци, разположени на територията на община Девня

Документи: