Съобщение на 4 Б Солар за провеждане на консултации на Доклад за ЕО