Съобщение на обнародвано Решение №14 от 15.11.2019 на Общински съвет-Девня за одобряване на ПУП-ПУР на Промишлена зона-юг