Съобщение за ползване на воден обект - Белославско езеро