Съобщение за обществен достъп до информация по Приложение 2 на СКРАП МЕТАЛС С.М. ЕООД