Съобщение за обработка против комари в с.Кипра

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОБЩИНА ДЕВНЯ УВЕДОМЯВА НАСЕЛЕНИЕТО НА С. КИПРА, ЧЕ  ПОРАДИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ (ДЪЖД) ОБРАБОТКАТА ПРОТИВ КОМАРИ В СЕЛОТО (НА 07.07.2020 Г.) Е ПРЕУСТАНОВЕНА.

ОБРАБОТКАТА ЗА КОМАРИ ЩЕ СЕ УСЪЩЕСТВИ НА 09.07.2020 Г. ОТ 21:00 ЧАСА С ПРЕПАРАТ „ЦИТРОЛ 10/4 УЛВ“ И ЩЕ БЪДЕ СЪОБРАЗЕНА С МЕТЕОРОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА СЪГЛАСНО ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОБРА ПРАКТИКА. КАРАНТИННИЯТ СРОК Е 48 ЧАСА, ПРИ ДОЗА 1 : 125 НАФТА/МАСЛО ПРИ РАЗХОДНА НОРМА 5Л/ХА.

       МОЛИМ ЛИЦАТА, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ПЧЕЛАРСТВО В ПОСОЧЕНОТО НАСЕЛЕНО МЯСТО ДА ПРЕДПРИЕМАТ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА!

 

                                                     ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ