Съобщение за към заявление за водовземане на "Девня Цимент" АД