Съобщение за инвестиционно предложение на КА 2016 ООД