Съобщение за инвестиционно намерение на Солвей Соди АД

Съобщението е валидно до 19.01.2018г.