Съобщение за водовземане на Зърнен терминал Варна запад ад