Съобщение до ЯНКА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА, ТАТЯНА АТАНАСОВА БАКАЛОВА-ФУРЧЕВА и СТЕЛА ИВАНОВА КОЛАРОВА