СЪОБЩЕНИЕ до Тодор Иванов Иванов и Любов Ивановна Иванова на Заповед №1002-4 от 03.01.2017г.