Съобщение до СТОЯН ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ, ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ и МИЛКА НЕДЕВА ПЕХЛИВАНОВА