Съобщение до СТАНКА ДРАГАНОВА ИВАНОВА, МИЛКО ИВАНОВ МИЛЕВ и ДРАГАН ИВАНОВ МИЛЕВ