Съобщение до Станимир Иванов Станев, Божанка Димитрова Караджова, Валентин Иванов Станев