Съобщение до собственика на ПИ 20482.505.639 по КК на гр. Девня

Съобщение до  собственика на ПИ 20482.505.639 по КК  на гр. Девня