СЪОБЩЕНИЕ до СНЕЖАНА ИВАНОВА ГОСПОДИНОВА и КАТЕРИНА ЦОНЕВА ЦОНЕВА