СЪОБЩЕНИЕ до СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ КАЛМУКОВ, НЕЛИ НЕДЕВА ГЕОРГИЕВА, ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ и СТЕЛА ВЪЛЕВА КАЛМУКОВА