СЪОБЩЕНИЕ до САУТИЙСТ ДЕЙТАБАНК ЕООД на Заповед №1002-396 от 28.09.2017г