СЪОБЩЕНИЕ до РАЙЧО ИВАНОВ АСЕНОВ, КАДРИЕ АХМЕД ИСУФ, АЛТАН АХМЕД АХМЕД, СЕВИНЧ АХМЕД АХМЕД и РУМЕН НИКОЛАЕВ СИМОНОВ