СЪОБЩЕНИЕ до ПЕТЪО ВАЛЕРИЕВ ИВАНОВ, ВАСИЛ ДЕЧЕВ ВАСИЛЕВ, ГАЛИНА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА, ПЛАМЕН БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ, АНЕЛИЯ РАШКОВА СИМЕОНОВА и ДОНКА ИВАНОВА АСЕНОВА